"Học, Học Nữa, Học Mãi"

Học từ xưa đến nay luôn được xem là việc thiêng liêng cao cả, nó giúp chúng ta mở mang trí tuệ, khai sáng trí óc và phát triển, nâng cao giá trị bản thân. Theo câu nói của V.I.Lenin "Học, Học nữa, Học Mãi" đã luôn đề cao vai trò của việc học tập trong cuộc đời của mỗi người. Vì thế hãy cùng hocnuahocmai.net cập nhật thêm kiến thức bạn nhé!

Liên hệ hỗ trợ Liên hệ hỗ trợ